TRUNG TÂM HỘI NGHỊ – AGRIBANK ĐÔNG SÀI GÒN
23 Tháng Mười, 2020
NHÀ HÀNG HẢI SẢN HẢI NAM
23 Tháng Mười, 2020

INVESTOR: DIAMOND PLACE

SOPE OF WORK: DIAMOND PLACE WEDDING RESTAURANT - 15 A HO VAN HUE STR EET, W AR D 9, PHU NHUAN

TIME OF PERFORMANCE: 6/2019