TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CAO MERCURY
23 Tháng Mười, 2020
SUNWAH PEARL
23 Tháng Mười, 2020

INVESTOR: TRUNG NAM DA LAT REAL ESTATE JSC

SOPE OF WORK: ALUMINUM DOOR AND FINISHING WORKS

TIME OF PERFORMANCE: 6/2018