KHÁCH SẠN GOLD VALLEY ĐÀ LẠT
23 Tháng Mười, 2020

INVESTOR: HD KING

SCOPE OF WORK: BUILDING DESIGN

TIME OF PERFORMANCE: 11/2019